Den store fotballboka

Den store fotballboka
av Mundial

Mangschou, 2021

Oversatt sammen med Marte Stokseth

For barn og unge

Originaltittel: The Big Book of Football
Originalspråk: Engelsk

Antall sider: 112

Davy Wathne og Jonas på ti år liker Den store fotballboka.

Gro Jørstad Nilsen gir boka god omtale på barnebokkritikk.no (og skryter av oversetterne!).